3D Studio MAX Kısa Yolları

  • Sumo


Ana Menü

Ctrl+O=Dosya açma
Ctrl+s=Dosya kaydetme
6=Particle flow menüsü

Edit Menüsü

Ctrl+Z= Son işlemiGeri alma
Ctrl+Y=Son işlemi ileri alma
Delete=Silme
Ctrl+Alt+F=Fetch(melt,noise,turbosmooth gibi modifierları silmeye yarar bütün çalışmadan)
Ctrl+V=Kopyalama(copy,instance,reference)
W=Move(x-y-z kordinatlarında hareket)
E=Rotate(döndürme)
F12=Move-rotate-Scale komutlarından biri açıkken hareket ettirmeyi yarayan menüyü açar
Ctrl+A=Tümünü seçer
Ctrl+D=Tümünü bırakır
Ctrl+Q=Benzerleri seçer(ayni isimdeki,gruptaki)
Ctrl-I=Tersini Seçer
H=Sahne listesini açar

Tools Menüsü

Alt+Q=İsolation Selection(Viewportta sadece seçili nesnelerin görünmesini sağlar)
Alt+A=Align(bir nesneyi başka bir nesnenin merkezine veya x-y-z kordinatlardında hizalamaya yarar)
Shift+A=Quick Align(Align menüsünde son yapılan işlemi tekrar eder)
Shift+I=Spacing tool

Rendering Menüsü

Shift+Q=Render(Render menüsü kapalı iken render almaya yarar)
F10=Render Setup(render ayarları)
8=Environment ve exposure control ayar menüsü
0=Render Texture(Kaplamayı render eder)
M=Material editör
F11=Max script(Script menüsü)
F9=Render

Diğer

7=Sahnedeki polygon,vertex sayısını ve fps yi gösterir.
Q=Seçim işlemini değiştirir(Yuvarlak,dikgörtgen,serbest seçim gibi)
T=Scale ayarlarını değiştirir.
L=Sol görünüş
F=Ön görünüş
B=Alttan görünüş
T=Üstten görünüş
U=Orthograpic görünüş
P=Perspektif
X=Gizmoyu gizler ve açar
Ğ=Yakınlaşma
Ü=Uzaklaşma
A=Angle Snap toggle
S=Snaps toggle
G=Grid açma-kapama
Z=Sahnedeki bütün neseneleri gösterme
C=Kameralara geçiş
V=Sağ-sol-perpektif gibi görünümü değiştirmeye yarayan menü
N=Auto key(otomatik key atama)
İ=Set key
;=1 frame geri
: =1 frame ileri
End=Son frame
Home=İlk frame
1-2-3-4-5=Obje oluşturulduktan sonra modify bölümüne geçmeye yarar
Space=Objeyi kilitlemeye yarar
F3=Wireframe mod
F4=Edge mod
Alt+W=Seçili olan viewport büyütür ve küçültür
Shift+C=Sahnedeki kameraları gizler
Shift+L=Sahnedeki Işıkları gizler
Shift+G=Sahnedeki Geometri leri gizler.(box,cylinder gibi)
Shift+S=Sahnedeki çizgileri gizler(spline,rectangle gibi)
Shift+4 =Sahnedeki Işıkların listesini verir.
Ctrl+X=Expert mod(Uzman modu)
Ctrl+Alt+H=Sahne görünümü İlk haline çevirir(Mesela sağ görünümdeyken maxin ilk açıldığındaki perspektif görünümüne geçer)
Shift+Z=Viewporttaki son işlemi geri alır

Editable Poly

1=Vertex mod
2=Edge mod
3=Border mod
4=Polygon mod
5=Element mod
Shift+Ctrl+B=Bevel komutu
Shift+Ctrl+C=Chamfer komutu
Shift+E=Extrude komutu
Ctrl+Pageup=Grow selection
Alt+I=Seçili kısmın tersini gizler
Alt+H=Seçili nokta-çizgi ve yüzeyleri gizler
Alt+U=Gizli yüzeyleri geri getiri
Ctrl+I=Seçili yüzeyleri tersine çevirir
Ş=Son işlemi tekrar eder
Shift+Ctrl+W=Target weld komutu

Edit poly

Ctrl+F=Affect Backfacing(soft selection)
G=Align to grid
V=Align to view
Shift+Ctrl+B=Bevel komutu
Ctrl+B=Bevel menü
Alt+P=Cap
Shift+Ctrl+C=Chamfer komutu
Alt+Ctrl+C=Chamfer menü
Ctrl+N=Connect edge setting(iki çizgiyi birleştirme menüsü)
Shift+Ctrl+E=Connect (birleştirme)
C=Create(oluşturma)
Ctrl+d=Deattach
E=Extrude komutu
Ctrl+E=Extrude menü
Ctrl+L=Hinge from Edge Settings
Shift+Ctrl+I=Ignore Backfacing in Selections
Shift+I=Insert Vertex Mode
I=İnsert komutu
Ctrl+I=İnsert menüsü
P=Make planar
Ctrl+M=Mesh smooth menü
M=Mesh smooth
Alt+S=Reset Slice plane
Shift+Ctrl+T=Retriangulate
Shift+Ctrl+W=Target weld komutu
Ctrl+S=Use soft selection
T=Tessellate
Ctrl+W=Weld menüsü

Unwrap UVW

Break Selected Vertices Ctrl+B
Brightness Affects Center Tile
Detach Edge Verts D, Ctrl+D
Edit UVW’s Ctrl+E
Filter Selected Faces Alt+F
Freeze Selected Ctrl+F
Get Face Selection From Stack Alt+Shift+Ctrl+F
Get Selection From Faces Alt+Shift+Ctrl+P
Hide Selected Ctrl+H
Load UVW Alt+Shift+Ctrl+L
Lock selected vertices Space
Mirror Horizontal Alt+Shift+Ctrl+N
Mirror Vertical Alt+Shift+Ctrl+M
Move Horizontal Alt+Shift+Ctrl+J
Move Vertical Alt+Shift+Ctrl+K
Planar map faces/patches Enter
Show Seams In Viewport Alt+E
Snap Ctrl+S
Texture Vertex Contract Selection NumPad -, –
Texture Vertex Expand Selection NumPad +, =
Texture Vertex Move Mode W
Texture Vertex Rotate Mode E
Texture Vertex Scale Mode R
Texture Vertex Weld Selected Ctrl+W
Texture VertexTarget Weld Ctrl+T
Unwrap Options Ctrl+O
Update Map Ctrl+U
Zoom Extents Selected Z
Zoom Extents Alt+Ctrl+Z
Zoom Region Ctrl+X
Zoom To Gizmo Shift+Space
Zoom Alt+Z

Diğer

A=ssign Material to Selection
Alt+U=Auto Update Selected Previews
Alt+Ctrl+U=Enable Global Rendering
H=Hide Unused Nodeslots
L=Lay Out All
C=Lay Out Children
O=Material/Map Browser
Alt+C=Move Children
N=Navigator
Alt+P=Pan to Selected
Ctrl+P=Pan Tool
P=Parameter Editor
F2=Rename
Ctrl+A=Select All
Ctrl+C=Select Children
Ctrl+I=Select Invert
Ctrl+D=Select None
S=Select Tool
Ctrl+T=Select Tree
G=Show Grid
U=Update Selected Previews
Z=Zoom Extents Selected
Zoom Extents Alt+Ctrl+Z=
Ctrl+W=Zoom Region Tool
Alt+Z=Zoom Tool

Material Editor

G=Get material
B=Background(arka plan değişimi)
L=Backlight
X=3X2, 5X3, 6X4 (slot sayısını değiştirir)
P=Make a preview
O=options

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga pas cher balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet balenciaga outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet max maillots max maillot